Tisdag 20 juli kl 10:30
Sångstund på Birkagården

Söndag 25 juli
11:00 Gudstjänst på Stegeborgsgården (obs. tid)
19:30 Sommarkväll i Brunnskyrkan