Tisdag 20 juli kl 10:30
Sångstund på Birkagården

Söndag 25 juli kl 11:00
Gudstjänst på Stegeborgsgården