Söndag 24 januari kl 10:00
Ekumenisk Webbgudstjänst