Söndag 1 augusti
10:00 Gudstjänst i Örtagården
19:30 Sommarkväll i Brunnskyrkan