Söndag 2 augusti kl 10:00
Friluftsgudstjänst i Örtagården, medtag fika