Söndag 7 augusti kl 10:00
Gudstjänst i Örtagården, predikan Niclas Nilsson