Söndag 15 augusti kl 10:00
Gudstjänst i Örtagården