Fredag 12 augusti kl 14:00
Mötesplatsen – En träffpunkt öppen för alla

Söndag 14 augusti kl 10:00
Gudstjänst med nattvard. Efterföljande församlingsmöte. David och Annelie Edsmyr (nya missionärer).