Söndag 11 augusti kl 11:00
Gudstjänst på Capella Ecumenica, predikan Niclas Nilsson. Kyrkbåt från Kungshällsudden, Bottna, kl 10:00 och 10:30.

Söndag 11 augusti kl 19:30
Sommarkväll i Brunnskyrkan (Svenska kyrkan ansvariga)