Lördag 15 augusti kl 10:00
Ekumenisk bönevandring. Vi möts vid Brunnsparken i Söderköping utanför Brunnskyrkan. Ta med eget fika samt kläder efter väder.

Söndag 16 augusti kl 10:00
Friluftsgudstjänst i Örtagården, medtag fika