Tisdag 17 augusti
10:30 Sångstund på Birkagården
19:00 Styrelsemöte

Lördag 21 augusti
Gemenskapsdag