Tisdag 17 augusti
10:30 Sångstund på Birkagården
19:00 Styrelsemöte

Söndag 22 augusti kl 11:00
Ekumeniska dagen på Capella Ecumenica.
Gudstjänsterna börjar kl 11:00. Båt avgår kl 10:00 och 10:30 från Kungshällsudden.