Onsdag 19 augusti kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 23 augusti kl 10:00
Webbgudstjänst