Onsdag 25 augusti kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 29 augusti kl 10:00
Gudstjänst och efterföljande församlingsmöte.
Besök av missionärerna Conny Bergqvist och Margareta Ideskär.