Onsdag 26 augusti kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 30 augusti kl 10:00
Friluftsgudstjänst i Örtagården, medtag fika