Onsdag 1 september kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 5 september kl 11:00
Gudstjänst på Capella ecumenica tillsammans med Ringarum