Måndag 30 augusti kl 18:00
”I profetians ljus” med Hans Johansson

Onsdag 1 september kl 19:00
”One with them” – Bön i kyrkan för förföljda kristna

Lördag 4 september kl 17:00
Screen time

Söndag 5 september kl 11:00
Gudstjänst på Capella ecumenica tillsammans med Ringarum