Onsdag 2 september kl 19:00
”One with them” – Bön för förföljda kristna

Söndag 6 september kl 10:00
Webbgudstjänst