Onsdag 8 september kl 19:00
””Hämta nu styrka hos Herren”” – Bibelstudium

Söndag 12 september kl 10:00
Gudstjänst med nattvard, predikan Niclas Nilsson