Måndag 2 september kl 14:00
Sångstund på Blå porten

Måndag 2 september kl 19:00
Mamma-/kvinnobön i Barnriket

Tisdag 3 september kl 19:00
Styrelsemöte

Onsdag 4 september kl 19:00
”Ett med dem” – Bön för förföljda kristna

Söndag 8 september kl 10:00
Dela-med-dig-gudstjänst, Draget

Söndag 8 september kl 15:00
Språkcafé