Onsdag 9 september kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bön

Söndag 13 september kl 10:00
Friluftsgudstjänst i Örtagården. Inne i kyrkan vid dåligt väder.