Onsdag 16 september kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 20 september kl 10:00
Webbgudstjänst