Måndag 19 september kl 19:00
“Måndagsgruppen” – Bön, samtal och fika

Onsdag 21 september kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Fredag 23 september kl 14:00
Mötesplatsen – En träffpunkt öppen för alla

Söndag 25 september kl 10:00
Gudstjänst i Vintervadskyrkan