Onsdag 18 september kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibelstudium

Söndag 22 september kl 10:00
Gudstjänst, besök av Margareta Ideskär samt Conny Bergqvist, Draget

Söndag 22 september kl 15:00
Språkcafé