Onsdag 23 september kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibelstudium

Söndag 27 september kl 10:00
Gudstjänst med efterföljande församlingsmöte