Onsdag 30 september kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 4 oktober kl 10:00
Gudstjänst med missionsbesök. Camilla och Anders Liljeqvist