Måndag 10 oktober kl 19:00
“Måndagsgruppen” – Bön, samtal och fika

Tisdag 11 oktober kl 15:00
Tisdagsträffen i Vintervadskyrkan

Onsdag 12 oktober kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 16 oktober kl 10:00
Gudstjänst för stora och små, Matilda Wibero m. fl.
Barnfamiljernas lunch efter gudstjänsten.