Måndag 17 oktober kl 19:00
“Måndagsgruppen” – Bön, samtal och fika

Onsdag 19 oktober kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Fredag 21 oktober kl 14:00
Mötesplatsen – En träffpunkt öppen för alla

Söndag 23 oktober kl 11:00
Ekumenisk gudstjänst i St Laurentii