Onsdag 21 oktober kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibelstudium

Lördag 24 oktober kl 17:00
Screentime

Söndag 25 oktober kl 10:00
Vandringsgudstjänst. Start med gemensam samling vid SOK-stugan. Vi går ”En gång för alla”.