Onsdag 28 oktober kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 1 november kl 10:00
Webbgudstjänst