Måndag 7 november kl 19:00
“Måndagsgruppen” – Bön, samtal och fika

Tisdag 8 november kl 15:00
Tisdagsträffen i Vintervadskyrkan

Onsdag 9 november kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 13 november kl 10:00
Missionsgudstjänst med nattvard, Familjen Log. Draget och Draget+