Måndag 4 november kl 19:00
Mamma-/kvinnobön

Onsdag 6 november kl 19:00
”Ett med dem” – Bön för förföljda kristna

Söndag 10 november kl 11:00
Gudstjänst, predikan Niclas Nilsson, Draget. Efterföljande församlingsmöte.

Söndag 10 november kl 15:00
Språkcafé