Onsdag 17 november kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibelstudium

Söndag 21 november kl 10:00
Gudstjänst med nattvard, Hans Wibeck. Draget.