Onsdag 13 november kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibelstudium

Söndag 17 november kl 11:00
Gudstjänst med nattvard, predikan Niclas Nilsson, Draget. Info om Bibelutdelning i Indien vid kyrkkaffet.

Söndag 17 november kl 15:00
Språkcafé