Onsdag 24 november kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 28 november kl 10:00
Adventsgudstjänst, predikan Niclas Nilsson