Måndag 28 november kl 18:00
I profetians ljus, med Hans Johansson

Onsdag 30 november kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Fredag 2 december kl 14:00
Mötesplatsen – En träffpunkt öppen för alla

Lördag 3 december kl 17:00
Lördagshänget med Screen time

Söndag 4 december
10:00 Gudstjänst för stora och små, Matilda Wibero. Barnfamiljernas lunch efter gudstjänsten.