Onsdag 2 december kl 19:00
”One with them” – Bön för förföljda kristna på Internet.
open-doors.se/live

Söndag 6 december kl 10:00
Webbgudstjänst