Onsdag 8 december
19:00 ”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibelstudium
20:00 Församlingsledarmöte

Söndag 12 december kl 10:00
Gudstjänst, predikan Niclas Nilsson