Onsdag 8 december
19:00 ””Hämta nu styrka hos Herren”” – Bibelstudium
20:00 Församlingsledarmöte

Söndag 12 december kl 10:00
Gudstjänst för stora och små