Måndag 2 december kl 19:00
Mamma-/kvinnobön

Onsdag 4 december kl 19:00
”Ett med dem” – Bön för förföljda kristna

Söndag 8 december kl 11:00
Festgudstjänst

Söndag 8 december kl 15:00
Språkcafé