Måndag 27 januari kl 18:00
profetians ljus, med Hans Johansson

Onsdag 29 januari kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 2 februari kl 11:00
Gudstjänst med nattvard, predikan Niclas Nilsson