Onsdag 3 februari kl 19:00
Bön för förföljda kristna – ”One with them”
Anslut via Open doors.

Söndag 7 februari kl 10:00
Webbgudstjänst