Måndag 28 januari kl 18:00
I profetians ljus, med Hans Johansson

Onsdag 30 januari kl 19:00
“Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 3 februari kl 17:00
Lovsångs- och nattvardsgudstjänst