Onsdag 15 december kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 19 december kl 10:00
Gudstjänst