Onsdag 14 december kl 14:00
Sångstund på Blå porten

Onsdag 14 december kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Fredag 16 december kl 14:00-16:00
Mötesplatsen – En träffpunkt för alla

Söndag 18 december kl 10:00
Gudstjänst med nattvard, predikan Niclas Nilsson