Onsdag 19 december kl 19:00
“Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön