Måndag 23 december
Inställd sångstund på Blå porten

Juildagen kl 10:00
Gemensam gudstjänst i Vintervadskyrkan

Annandag jul kl 18:00
Julens sånger, sång och musik med Familjen Eksmo: Caroline och Anders, Simon och Veronica, Sara och Carl samt Samuel Eksmo. Insamling till Panzisjukhuset via PMU.