Måndag 3 februari kl 14:00
Sångstund på Blå porten

Måndag 3 februari kl 19:00
Mamma-/kvinnobön

Onsdag 5 februari kl 19:00
”Ett med dem” – bön för förföljda kristna med Open Doors

Söndag 9 februari kl 11:00
Dela-med-dig-gudstjänst

Söndag 9 februari kl 15:00
Språkcafé