Onsdag 9 februari kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Söndag 13 februari kl 10:00
Gudstjänst för stora och små