Måndag 4 februari kl 19:00
Mamma-/kvinnobön

Onsdag 6 februari kl 19:00
“Ett med dem” – bön för förföljda kristna

Söndag 10 februari kl 11:00
Gudstjänst, predikan Niclas Nilsson

Söndag 10 februari kl 15:00
Språkcafé

Söndag 10 februari kl 17:00
Konsert med Roland Engdahl & Åsa Sjöberg, insamling till EFI