Söndag 21 februari kl 10:00-11:30, 13:00-
Nattvardsstund
Vi firar i grupper om ca 6 personer med stort avstånd emellan. Anmälan till pastor@pingstsoderkoping.se eller 070-471 32 86.