Onsdag 16 februari kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibelstudium

Lördag 19 februari kl 17:00
Barnträff (årsk. 2 och uppåt)

Söndag 20 februari kl 10:00
Gudstjänst i Vintervadskyrkan. Predikan Niclas Nilsson.