Onsdag 13 februari kl 19:00
“Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Torsdag 14 februari kl 19:00
Gemensamt styrelsemöte med Ringarum

Söndag 17 februari kl 11:00
Gudstjänst, predikan av BeO Mellergårdh

Söndag 17 februari kl 15:00
Språkcafé