Onsdag 19 februari kl 19:00
”Hämta nu styrka hos Herren” – Bibel och bön

Torsdag 20 februari kl 14:00
Sångstund på Birkagården

Torsdag 20 februari kl 19:00
Styrelsemöte

Söndag 23 februari kl 11:00
Administrationsmöte, servering

Söndag 23 februari kl 15:00
Språkcafé